Linkkablerne

Linkkablerne er sunde professionelle relationer, der er afgørende for at skabe et solidt sikkerhedsnet under hinanden, og under det produkt vi leverer.

Når linkkablerne sidder i – altså er forbundet, er der tale om sunde professionelle relationer. De udgør et sæt af helt grundlæggende forståelser og kompetencer, der sikrer, at viden og læring flyder frit mellem menneskerne i det professionelle fællesskab.

Kemi må ikke styre, hvad ansatte kan sammen.
Du skal ikke kunne lide alle – du skal kunne kunne med alle.
Dét er professionalisme.

Spørg dig selv: Hvilke kompetencer indeholder et sådant relationelt linkkabel? Hvordan er kablerne forbundet i jeres fællesskab?