Hylderne

Det gælder om at placere feedback, vi modtager og afsender, på den rigtige hylde. Og når den alligevel engang imellem lander på den forkerte hylde, så har vi ansvar for at få den over på den rigtige.

Den rigtige hylde = den faglige / professionelle. Den forkerte hylde = den personlige. Vi modtager konstant feedback fra vore omgivelser. Mere eller mindre konkrete reaktioner på vores adfærd. Reaktionerne fortolkes og omsættes lynhurtigt i vores hjerner. Det er i denne proces, at vi skal være opmærksomme på, om kommunikationen lander ”fagligt” eller ”personligt”.

Når den lander på den faglige hylde, så kan vi bruge den til at blive endnu dygtigere. Når den lander på den personlige hylde, så ”river den ned” og graver grøfter. Vi har alle et fælles ansvar for, at kommunikation og feedback lander på den rigtige hylde.

Spørg dig selv: Hvornår oplever du, at feedback lander på den forkerte hylde? På dine egne hylder? På andres hylder?