Kunderne siger…

Større arbejdsglæde for
mere end 40000 deltagere

Vi har trænet mere end 40000 mennesker fra hundredvis af offentlige institutioner i vores metode.

Her er nogle reaktioner fra vores kunder.

Citater fra deltagerne

“Det var fandme til at forstå!”

“Det kan man bruge med det samme”

“Elsker jeres humor”

“I hiver det bare helt ned på jorden”

“Første gang jeg har været så fanget hele dagen”

Det er til dato det bedste og mest givende kursus / uddannelse jeg har været på inden for ledelse.
Og jeg har været leder i 10 år!

Yderst relevant og vedkommende teamlederuddannelse. Værktøjer og metaforer er implementerbare fra starten af. Uddannelsen har været over al forventning. Mine varmeste anbefalinger.

”I Ikast-Brande Kommune tror vi på, vi kan styrke kvaliteten i ydelserne til borgerne og samtidig sikre en mere effektiv drift ved at uddanne vores teamledere. Vi startede derfor et forløb i denne uge, hvor fokus er på metoder, der kan omsættes hurtigt i praksis i samarbejdet med medarbejdere, borgere, pårørende og ledelsesteam. Vi inviterede de daglige ledere med til de første to dage for at få en fælles opstart som grundlag for de næste 11 kursusdage. Vi havde fået gode referencer på konsulenterne, (De-tre.dk), men opstarten blev endnu bedre end vi havde turde håbe. Alle gik hjem efter to inspirerende, udfordrende og varme dage med lysten til at komme i gang med det vi havde lært.

Det startede vi så på i dag. Vi glæder os til at se jer igen om en måned, René og Finn.”

”Tak for et fantastisk, oplagt oplæg om dyderne i det gode samarbejde. Det var det, jeg kalder ”klog underholdning”. Det gik rent ind! Jeg kan fortælle dig, at vi allerede bruger dine fine metaforer. Det var lige til at tage med ud i vores praktiske virkelighed”

Et fantastisk forløb er overstået…… det mest praksis nære lederudvikling jeg har deltaget i indtil videre. Jeg er dybt taknemlig for den læring vi nu besidder men ikke mindst det unikke fællesskab /netværk, der er opstået imellem os I Handicap Vejle… på snarlig gensyn.

Finn og René fremstår meget ægte og tydelige i deres undervisning – godt krydret med en god portion humor. Fedt at være i selskab med to undervisere, der supplerer hinanden godt og professionelt – og samtidigt udstråler, at de godt kan lide at være i hinandens selskab.

Gode til at skabe stemning / ånd, der fordrer og fremmer fortrolighedsrummet blandt deltagerne. Man tør være ærlig både overfor kolleger men også overfor sig selv.

Jeg ELSKER metaforerne! De giver så meget mening. Tak!!

“I forbindelse med implementering af en ny aktiveringsstrategi og omlægning af organisationen til selvstyrende team, har vi i Arbejdsmarkedsafdelingen i Jammerbugt Kommune brugt Finn Salomonsen til såvel teamtræning, som supervision af ledelsen – samlet og individuelt.
Finn har en meget fin kontakt til ledere og medarbejdere, og han har modet til at rykke ved de bump, der indimellem kommer i vejen, når fortidens rutiner ikke længere slår til, og der er brug for både selverkendelse og samarbejdsmæssig kompetenceudvikling.
Finn gør det komplicerede lettere, og han gør det i en ubetinget respekt for alle vores medarbejdere og os i ledelsen, også selvom der bliver brugt ”direkte tale”. Vi kommer til at bruge De-tre fremover”.

Samtlige 300 medarbejdere og ledere deltog i 2013 i temadagen: ”Det Professionelle Samarbejde”, som René Jensen har stået for. Vi arbejder i vores område med et generelt løft af kommunikationen, blandt andet ved at højne samarbejds- og kommunikationsdelen mellem alle ansatte. Hvordan skaber man f.eks. en overbevisning/motivation om værdien i at dele faglighed? Hvorfor er kommunikationen så vigtig, for at det kan lykkes?
René har et indgående kendskab til ældreområdet, til vores udfordringer, faldgruber, modstand, motivation og drømme. René kender vores svagheder, og tør sige det højt. Han formår at ramme direkte ind i vores faglige kerne både for medarbejdere og ledere.
Tilbagemeldingen fra medarbejderne er, at René er troværdig. Han formår at levere et svært emne på en enkel, humoristisk og genkendelig måde. Han når alle, og får skabt et fælles sprog bl.a. ved at anvende dagligdags eksempler samt billeder og metaforer for det, vi alle kender til, men har svært ved at sætte ord på. Billederne gør, at vi efterfølgende husker det. Nogle af de ord medarbejderne efterfølgende anvendte til at beskrive dagen med var: Dagen fløj afsted. René var engageret, sprudlende, gribende og inddragende. Flere af medarbejderne henvendte sig til René bagefter, gav hånd og takkede for dagen.
Vi var 300 medarbejdere og ledere fordelt over tre dage. René formåede at komme så langt ud over scenen, at man aldrig fik fornemmelsen af at være 100 mennesker tilstede. Det kom til at handle om “mig” og hende lige ved siden af. Det der efter dagen bliver talt om er: “Jeg har selv et ansvar, det er ikke altid de andres skyld”.
René har givet os skubbet og de rette værktøjer til at arbejde videre med modet og lysten til at højne vores kommunikation, indgå i faglige fællesskaber og dele viden med hinanden. Han kan helt klart anbefales til alle, der arbejder med organisationsudvikling.

I maj 2017 gentog Sektion for Hjemmepleje og Hjemmesygepleje, Silkeborg arrangementet.
Denne gang med 500 deltagere fordelt over tre dage.

Her var reaktionerne bl.a.:

Det har været fantastisk. Medarbejderne har rost det i høje toner. Tænk så enkelt, så vigtigt. Meget nemmere at anvende i det daglige end alle de ord. Vi vil bruge det på møderne. Det gør det nemmere at være leder!

“Skovsbovej er et døgntilbud for sindslidende med 38 pladser. I oktober 2014 iværksatte vi en omstrukturering, hvor vi på mange måder vendte op og ned på hele organisationen både fysisk og indholdsmæssigt, idet vi gik efter stærkere rehabiliteringsfokus og større kompetenceudnyttelse, ved bl.a. at organisere os i teams.

I det halve år op til omstruktureringen overgav vi os i Michael Sandborgs hænder, m.h.p. at guide os igennem både planlægningen og udførelsen, og i det forløbne år efter, har Michael løbende været på banen for at følge op og sikre, at vi nåede de mål vi havde sat os.
Samarbejdet med Michael har været en god oplevelse. Som ledelse har vi oplevet, at vi i forhold til projektet, har fået den opbakning og guidning, som har kunnet bevare vores overblik og fokus. Vi har fået en sparring, som loyalt har forholdt sig til vores projekt, og som har kunnet stille relevante problemstillinger og forstyrrelser op, og sammen med os fundet gode brugbare løsninger.
Michael har sammen med personalet holdt en række arbejdsdage, hvor temaet har været at formidle ideer og tanker mellem ledelse og personale. Dette finder vi har været med stor succes, og det er vores klare indtryk (også via tilkendegivelser) at der har været stor tillid fra personalets side, til både motiverne og den praktiske udførelse. Dagene med Michael og personalet har været et nøglepunkt i den gensidige formidling mellem personale og ledelse.
Vi har overordnet været meget tilfredse med både indsatsen og resultatet af et forløb, som overvejende har været kørt af Michael, og løbende suppleret af Rene.”

Der er ingen tvivl hos de 15 ledere på Autismecenter Nord-Bo + jeg selv om, at vi har fået et fantastisk godt udbytte af vores 12 undervisningsdage henover hele 2016. Vi er blevet mere professionelle i vores ledersamarbejde, i vores individuelle lederarbejde og i ledelsen af afdelingerne. Det forplanter sig ud i organisationen til medarbejdere og deres teams. Det er en investering af såvel tid som penge, der helt sikkert har været det værd. Tak til dig René for god styring med rammen og vi udholdt alle “frustrationerne” mens vi ventede på effekterne som nu kommer.
Vi ser frem til kommende samarbejde som jo allerede er lagt i kalenderen.

“Det var jo til at forstå” – sagde alle

”Et fantastisk forløb er overstået…… det mest praksis nære lederudvikling jeg har deltaget i ………”

Jette Sparvath, Afdelingsleder

”Kæmpe inspiration, nær praksis og aktuelt. Morsomt, inspirerende, klogt, nedtonet, finjusteret, originalt, troværdigt, elskværdigt. Jeg kunne ønske mig alle skulle have fornøjelsen af et forløb med jer – De-tre.”

Mette Cecilie Gade Poulsen, Afdelingsleder

”Uddannelsen åbnede for et tæt samarbejde med de øvrige centre i Handicap Drift. En dør der ellers har været lukket. Jeg har fået en masse forærende, og jeg sluger det råt & anvender det i alle sammenhænge jeg kan, – tusind tak”

Laila Poulsen, Afdelingsleder

”Begreber at begribe med. Ledelse gjort nemt forståeligt. Ledelsesværktøjer til at gå lige hjem og bruge. Super godt kursusforløb.”

Dorthe Schmidt Jensen, Afdelingsleder

”Jeg bruger metaforerne i hverdagen – er blevet meget mere tydelig – hands-on brugbart”.

Marie Nissen, Afdelingsleder

”Humor – Ja meget! Enkelthed – Ja meget! Øjenhøjde – Ja meget! Seriøsitet – Ja meget!”

Kirsten Pedersen, Afdelingsleder

”Fantastisk med de ting I lægger på gulvet – visuel læring virker”

Lisbeth Nielsen, Afdelingsleder

”Undervisningen giver meget energi. Der er god vekselvirkning mellem plenumoplæg, øvelser og snakke i grupper. Samarbejdet mellem underviserne smitter af med positiv stemning og energi”

Solvej L. Andersen, Afdelingsleder

”Godt at bruge humor i undervisningsøjemed. Godt at I spejlede de ting i så undervejs i forløbet. Godt at i blandede jer med deltagerne i pauser m.m. I kalder jer De-tre.  Måske medbring en papfigur af nr. 3!!!

Mette Thomsen, Afdelingsleder

”Fedt at opleve René og Finn´s tilgængelighed i forhold til sparring på aktuelle udfordringer. Dejligt at De-tre ikke bærer præg af hensynsbetændelse overfor de udsagn og oplevelser, som vi deltagere bringer til bordet, men at vi bliver oprigtigt udfordret på vores lederskab.”

Søren F. Mortensen, Afdelingsleder