Persondatapolitik

De-tre politik vedrørende behandling af kundedata:

De-tre ApS har et kundekartotek med kontaktoplysninger. Kartoteket indeholder oplysninger om:

  • Organisationens navn (Kommune, forvaltning, firma, afdeling)
  • Organisationens adresse
  • Kundens navn (hvis det er relevant)
  • Kundens titel (hvis det er relevant)
  • Kundens telefonnummer (hvis det er relevant)
  • Kundens mailadresse (hvis det er relevant)
  • Kundens identitetskode (Nødvendig ved fakturering til f.eks. Københavns Kommune)
  • Kundens EAN- nummer til elektronisk fakturering (hvis det er relevant)

Kundekartoteket indeholder ingen følsomme personoplysninger.

Kundekartoteket anvendes alene i forbindelse med betaling af leverandører og fakturering af kunder.

Kundekartoteket indeholder kun helt nødvendige oplysninger til brug for betaling af leverandører og fakturering af kunder.

Kundekartoteket bliver løbende opdateret og ikke relevante kundeoplysninger (jf. ovenstående) slettes.

Der overføres eller deles ikke oplysninger til nogen samarbejdspartner.

De-tre ApS kontaktoplysninger er tilgængelige for alle. De findes tydeligt angivet på vores hjemmeside, vores brevpapir og i vores nyhedsbrev.

Alle kan få oplyst om, – og med hvilke data, de selv står opført i De-tre ApS kundekartotek.

Alle kan få rettet eller slette de data med hvilke de står opført i De-tre ApS kundekartotek.

De-tre ApS har udpeget direktør Finn Salomonsen som Databeskyttelsesrådgiver (DPO).

De-tre ApS hjemmeside placerer cookies på læsernes udstyr.

Revideret 15. februar 2024