Sjatpisseri af brok

Sjatpisseri er adfærd, hvor brok uden retning, bagtalelser og klikedannelser underminerer det sunde samarbejde.

Brok er OK, når brok får retning. For bag brokken bor et ønske om noget bedre. Men brok uden retning dræner, og giver minus-energi.

Vi skal selvfølgelig kunne afmontere ja-hatten, være kritiske og pege på problemerne. Brok med retning fører til bedre arbejdsmiljø og højere faglig kvalitet.

Men bevidstløs sjatpissen brok fodrer bare afmagt og øv-stemning.
Alle drypper nok lidt engang imellem. Men kulturer kan udvikle en så excellent evne til at sjatpisse brok i alle mulige og umulige retninger, at det udvikler sig til organisatorisk inkontinens.

Gør for eksempel sådan her: Anerkend behovet bag brokken, og skab en kultur hvor strålen får retning.
Når du eller din kollega sjatpisser, så tag ansvar:

Skal det op i teamet? Ledelse på? Sende kollegaen i retning af den person, der sjatpisses over? Sige pyt (hvis problemet er for småt)?