Kridtstregerne

Kridtstreger er aftaler, der tydeligt angiver forventninger. Kridtstreger er markeringer, der skal sikre, at spillet og energien holdes inde på banen. Og dermed sikre, at man får brugt hele banen.

Tydelige ledere skaber tydelige forventninger.
I det professionelle samarbejde er der brug for tydelige kridtstreger, så vi kender både de faglige og samarbejdsmæssige rammer.
Hvis kridtstregerne ikke er tydelige, så laver vi hver vores.
Og det er bare for dumt, hvis der spilles på forskellige baner.

Spørg dig selv: Er der tydelige kridtstreger for den faglige tilgang til arbejdet?
Er der tydelige forventninger til professionelt samarbejde? Kan du svare på, hvad du er ansat til samarbejdsmæssigt?