Kurven

Når kompleksiteten bliver stor, er der brug for ”at afstemme kurven”. Det vil sige at få talt sig frem til fælles forståelse.

Det er et uomgængeligt faktum, at vi opfatter verden omkring os forskelligt. Det er på ingen måde ”raketvidenskab”, men det er ikke desto mindre en af de absolut største kilder til misforståelser, bekymringer og konflikter. 
Når vi møder dig og dit fællesskab, så har vi som regel en flettet kurv med. Vi spørger så til kurvens form, farve, funktion, overflade og navn. Og så får vi – surprise – mange mange forskellige subjektive opfattelser.

Problemerne kan opstå, når kollegaen har en lidt anden opfattelse, der er præcis lige så subjektiv. 
Vi opfatter ting forskelligt. Men – det faktum gør sig ikke kun gældende, når vi beskriver en kurv. Det gør sig også gældende, når vi taler med hinanden om beslutninger, metoder, værdier og alt muligt andet. Vi er nødt til at vide, hvad vi taler om, før vi kan tale om det. Og det er i de dialoger, at vi har brug for ”at afstemme kurven”.

Lige så banal denne pointe kan synes, lige så kæmpe effekt kan den have på udviklingen af det professionelle samarbejde i et sundt arbejdsmiljø.

Spørg dig selv: Hvor meget tid bruger du egentlig på at ”rede tråde ud”, der alene skyldes, at vi ikke får afstemt kurven?