Sådan gør vi

Vi tager udgangspunkt i jer

De-tre sikrer bedre resultater og større arbejdsglæde i faglige fællesskaber. Det kan vi, fordi vi med mere end 60 års erfaring fra arbejde i og med det offentlige er rutinerede i at analysere jeres virkelighed og bruge vores erfaring til at hjælpe jer videre – fra lige præcis der, hvor I er.

Vi har fuld fokus på effekten

Det er vores erfaring, at selv meget alvorlige og komplekse problemstillinger kan løses både ordentligt og effektivt, når alle er en del af løsningen. Det sikrer vi eksempelvis ved at bruge kendte dagligdags metaforer som fælles referencer frem for abstrakte begreber. Ingen hokus-pokus, ingen standardløsninger, men derimod fuldt fokus på effekten og trygheden på jeres rejse.

Vi klæder jer på til rejsen

Vi ved, at når fællesskaber virkelig yder høj kvalitet, og når samarbejdet rigtigt svinger, så er det fordi vi sammen har sørget for, at I deler:

  • et fælles sprog – der betyder, at vi lynhurtigt kan sætte ord på komplekse problemstillinger og udfordringer. Og vi ved, at vi bliver forstået, uden at skulle frygte konflikter, dårlig stemning m.v.
  • en fælles ramme – der betyder, at vi ved, hvad der forventes af os, og hvad vi kan forvente af vore kolleger, både i forhold til samarbejde og faglige opgaver.
  • et fælles mindset – der betyder, at vi kan justere vores måde at tænke på ind efter kravene til samarbejdet og den faglige opgave. Man kunne også kalde det “fælles fodslaw”.

Vi tror på, at det er dér, rejsen mod bedre resultater og større arbejdsglæde starter.