Hensigt – Adfærd – Effekt

Hensigt – Adfærd – Effekt er et fantastisk dialogværktøj. Værktøjet er den sluse, der hjælper jer med at adskille de tre begreber, for at skabe forståelse mellem kolleger, og dermed bedre faglig og samarbejdsmæssig adfærd.

Vi ”dømmer” de andre på deres adfærd, og vi ”dømmer” os selv på vores gode hensigt. At lede efter – og anerkende den gode hensigt hos de andre eller den anden, er ikke det samme som at blåstemple al adfærd – overhovedet ikke. Men når vi gør os umage med at forstå og anerkende den gode hensigt bag en eventuel uhensigtsmæssig adfærd, så er vejen til forståelse og nye veje og dermed mere hensigtsmæssig adfærd langt mere fremkommelig.

Her er tricket: Adskil hensigt… adfærd … og effekt!

Spørg dig selv: Er der ikke en god hensigt bag det, du gør? Mon ikke det så også gælder andre?