De-tre ApS har i samarbejde med Bostedet Kamager udviklet
et nyt værktøj til TUS. En lækkert og effektiv ramme om Teamudviklingssamtalen.

Samtalen er
det bærende kvalitative element i materialet. Det er i samtalen, at forskellige
perspektiver og positioner kan kvalificeres og bane vej for nye udviklingsmål.

I det nye
TUS, indkredser I et antal kompetenceområder, der er centrale for at kunne løse
kerneopgaven. Det er kompetenceområder udvalgt af jer, der er omdrejningspunktet.

TUS´en er
også udstyret med en kvantitativ del, der omsættes til et grafisk billede af
teamets tilstand lige nu og her, en slags ”polaroidbillede” der tydeligt viser
både teamets styrker, og områder hvor der er potentiale for at bygge
ovenpå. 

Materialet er
udviklet ”generisk” så enhver institution, organisation og virksomhed, definerer
deres egne ”lokale” kompetenceområder, og dermed gøre udbyttet direkte
overførbart til teamets hverdag.

TUS´en
udarbejdes som et meget lækkert og indbydende materiale. Du kan læse mere om
det i vores nyhedsbrev, der udkommer først i februar.

Hvis du er
interesseret i hvordan TUS kan tænkes ind og gennemføres i din virksomhed så
ring. Vi har flere konkrete tilgange til TUS-afholdelse, der er også er en, der
passer til jer.