Den Professionelle Leder – praksisuddannelse

Igennem 20 år har vi skabt lederuddannelser for hundredvis af ledere. Og evalueringen af uddannelserne peger på meget stor tilfredshed med udbytte og effekt.

Lige nu er det ledere fra Handicap Vejle, der er igang med version 2.0 og Psykiatri og Handicap i Ikast-Brande Kommune, har netop afsluttet uddannelsen med bobler og certificering.

Ingen tung teori lederen selv må knokle med at omsætte. Udelukkende værktøjer, forståelser, teknikker og greb, der kan bruges i morgen.

De-tre ApS oplever, at der er et stort behov hos vores kunder for netop at praktikken og den direkte overførbarhed er gennemgående i ledertræning.

Teori er godt. Handling slår alt.

Vi oplever også, at det har meget stort effekt at udvikling og styrkelse af samarbejdet mellem lederne i organisationen er gennemgående på uddannelsen.
At lederne så også får fælles sprog, rammer og mindset rettet mod udvikling af professionelle samarbejder ude blandt medarbejderne, er en kæmpe styrke.

Uddannelsen skal skabe:

“Det skal kunne bruges
med det samme og huskes om 5 år.”

Udpluk af udtalelser fra kursister

Et fantastisk forløb er overstået…… det mest praksis nære lederudvikling jeg har deltaget i. Jeg er dybt taknemlig for den læring, vi nu besidder men ikke mindst det unikke fællesskab /netværk, der er opstået imellem os I Handicap Vejle.

Afdelingsleder Mette Grøndahl.

Der er ingen tvivl hos de 15 ledere på Autismecenter Nord-Bo + jeg selv om, at vi har fået et fantastisk godt udbytte af vores 12 undervisningsdage henover hele 2016. Vi er blevet mere professionelle i vores ledersamarbejde, i vores individuelle lederarbejde og i ledelsen af afdelingerne. Det forplanter sig ud i organisationen til medarbejdere og deres teams. Det er en investering af såvel tid som penge, der helt sikkert har været det værd.

Forstander Jesper Schmith – Autismecenter Nord-Bo. 

”Et fantastisk forløb er overstået…… det mest praksis nære lederudvikling jeg har deltaget i …”

Jette Sparvath – Afdelingsleder, Bofællesskabet Postensvej

”Kæmpe inspiration, nær praksis og aktuelt. Morsomt, inspirerende, klogt, nedtonet, finjusteret, originalt, troværdigt, elskværdigt. Jeg kunne ønske mig alle skulle have fornøjelsen af et forløb med jer – De-tre.”

Mette Cecilie Gade Poulsen – Afdelingsleder, Center for Beskyttet Beskæftigelse

”Uddannelsen åbnede for et tæt samarbejde med de øvrige centre i Handicap Drift. En dør der ellers har været lukket. Jeg har fået en masse forærende, og jeg sluger det råt & anvender det i alle sammenhænge jeg kan, – tusind tak.”

Laila Poulsen – Afdelingsleder, Skansebakken

”Begreber at begribe med. Ledelse gjort nemt forståeligt. Ledelsesværktøjer til at gå lige hjem og bruge. Super godt kursusforløb.”

Dorthe Schmidt Jensen – Afdelingsleder, Bo-Vejle

Og rent praktisk

  • Uddannelsen tager 13 dage, fordelt på 7 moduler.
  • Uddannelsen retter sig mod ledergrupper i offentlige organisationer.
  • Uddannelsen indeholder ikke ”læse-lektier”, men derimod ”gøre-lektier”, dvs. der insisteres på omsættelighed og konkret effekt ude i ”virkeligheden”.

Kontakt os for at høre mere om lederuddannelsen.